Dagens produkt
Schaar voor verzegeling
Schaar voor verzegeling
49,00 kr 49,00 kr
st.
Steb påsar - flygplatspåsar DUTY FREE
Steb påsar - flygplatspåsar DUTY FREE
750,00 kr 750,00 kr
st.
Säkerhetskuvert B5 - Transparent
Säkerhetskuvert B5 - Transparent
279,00 kr 279,00 kr
st.
Säkerhetsväska JUMBO - Transparent
Säkerhetsväska JUMBO - Transparent
1 039,00 kr 1 039,00 kr
st.
Plomberingsverktyg med datummärkare
Plomberingsverktyg med datummärkare
740,00 kr 740,00 kr
st.
Åtdragbar plombering Cable ALU 5,0 mm
Åtdragbar plombering Cable ALU 5,0 mm
1 999,80 kr 1 999,80 kr
st.
Villkor

Definitioner:
 
Kund - en fysisk person som bedriver en ekonomisk verksamhet som är upptagen i registret över ekonomisk verksamhet, en juridisk person och en organisationsenhet utan juridisk personlighet men med kapacitet för rättsliga åtgärder som köper eller avser att köpa Varorna för ändamål som är direkt relaterade till dess verksamhet eller yrke;
 
Securityexpert24.com (försäljaren) - Webbutiken securityexpert24.com, tillgänglig under adress www.securityexpert24.com drivs av: Security Expert Sp. z o.o., med säte i Poznan, Winogrady 118 registrerat i det nationella domstolsregistret som upprätthålls av Tingsrätten för Poznań – Nowe Miasto och Wilda i Poznań, VIII Den ekonomiska avdelningen i det nationella domstolsregistret - under KRS-nummer 0000272828, med aktiekapitalet 60000 PLN som betalats i sin helhet, VAT-nummer 788-144-52-02, Regon-nummer 300574654;
 
Butik - webbutik som drivs av Security Expert under adress securityexpert24.com, kallad för Butiken;
 
Vara - en produkt som visas av Security Expert i Webbutiken;
 
Beställning - en förklaring av Kundvilja (bud) som direkt leder till Köpeavtal med hjälp av Webbutiken, Beställare är skyldig att ange leveransplats för Varor som ingår i Beställningen om den är annan än Kundens säte;
 
Köpeavtal - försäljningsavtal av Varor i den mening som avses i civillagen, som ingåtts mellan Security Expert sp. z o.o och Kunden, med hjälp av Webbutiken;
 
Villkor - dessa villkor som bestämmer villkor och regler för Varornas försäljning med användning av Webbutiken.
 

Allmän information
 
Webbutiken försäljer Varor med hjälp av webbsidan www.securityexpert24.com (online försäljning).
 
Information om Varorna angiven i Webbutiken, i synnerhet deras beskrivningar, tekniska parametrar, priser samt tillgänglighet utgör inget erbjudande i den mening som avses i artikeln 66 i civillagen, utan utgör inbjudan till att ingå avtal i den mening som avses i artikeln 71 i civillagen.
 
Information om Varorna och inbjudan till att ingå avtal riktas till företagskunder vilket innebär att bestämmelserna i lagen av den 2 mars 2000 om skydd för vissa konsumenträtter och skadeståndsansvar som orsakas av en farlig produkt och lagen av den 27 juli 2002 om särskilda villkor för konsumentförsäljning och om ändring av Civillagen tillämpas inte.
 
Beställningar
 
Butiken försäljer varor med hjälp av Internet.
 
Beställningar i butiken kan läggas in på webbsidor via ett beställningsformulär och via e-post som skickas till administracja@securityexpert.pl. 
 
Information om varor läggs in på webbsidan av www.securityexpert24.com
 
Villkoret för utförande av den gjorda beställningen är ett korrekt fyllt beställningsformulär, med särskild hänsyn till ett telefonnummer eller mobilnummer och e-postadress som möjliggör bekräftelse och eventuell verifiering av beställningen.
 
De specifika åtgärderna för att göra inköp i webbutiken, som inte nämns ovan, beskrivs i övriga delar av webbplatsen och utgör en integrerad del av Villkoren.
 
Beställningar som läggs in utan dessa uppgifter ska annulleras.
 
För att lägga in en beställning ska kunden:

 • välja dem varor som han/hon vill beställa
 • välja leveransmetod och leveransadress samt adress för fakturering (det kan vara olika adresser)
 • välja betalningsmetod
   

Innehållet av Webbutiken och alla övriga webbsidor på webbplatsen securityexpert24.com som innehåller listor över varor utgör inger erbjudande i Civillagens mening därför beställning lagt av kunden innebär inte ett omedelbart ingående av avtalet.
 
Kunden fyller i ett beställningsformulär eller skickar e-post med beställning lägger företaget Security Expert ett bud på en viss vara.
 
Om en del av varorna är otillgänglig i lagret meddelas Kunden via e-post om beställningens status och bestämmer om dess utförande.
 
Kunden har följande möjligheter:

delvis leverans - om kunden väljer denna möjlighet utförs endast den del av beställningen som gäller de tillgängliga varorna, Butiken är befriad från skyldigheten att fullgöra beställningen för dem varor som inte är tillgängliga,
 
annullering av hela beställningen - om kunden väljer denna möjlighet är Butiken befriad från skyldigheten att fullgöra beställningen.
 
om kunden har betalt för varan - Butiken kommer att återbetala beloppet inom 7 (sju) arbetsdagar från annullering av del eller hela beställningen.
 
Om varan inte är tillgänglig i lagret eller Kundens beställning får inte genomföras av annan anledning, har Butiken rätten att avstå från avtalet inom 30 (trettio) dagar räknat från dess ingående.
 
Om Kunden har betalt för varan, beloppet kommer att återbetalas inom 7 dagar från den dagen då Kunden blev meddelat om att Butiken hade avstått från avtalet (meddelanden kommer att skickas till den e-postadress som Kunden angivit.)
 

Ändringar i beställningar.
 
Kunden kan ändra beställningen eller anullera den innan den överförs för leverans.
 
Man kan införa ändringar genom att kontakta Kontoret via e-post som skickas till administracja@securityexpert.pl
 
Ändringar som avser: Kundens adress, leveransadress och som innehåller återbetalningsorder ska införas genom att kontakta Kontoret via e-post som skickas till administracja@securityexpert.pl
 

Varupriser.
 
Alla varupriser som finns på Butikens hemsida:

 • anges i Euro
 • priser som anges är nettopriser
 • innehåller ej information om leveranskostnader
 • Det pris som anges bredvid varje vara är bindande vid beställning av Kunden
 • Leveranskostnad finns på Butikens webbsida om beställningen överskrider 990 SEK exkl moms
 • Om beställning inte överskrider 990 SEK exkl moms betalar Kunden leveranskostnad på 240 SEK, som läggs till faktura beloppet
   

Ledtid.
 
Beställningen över Sverige, om varan är tillgänglig på lagret, levereras till den adress som Kunden har angivit, med kurirföretag, inom 5 arbetsdagar sedan beställningen bekräftades av butiken.
 
Kunden ska vid mottagning av leveransen kontrollera dess skick.
 
Vid skadad eller bruten förpackning måste ett skadeprotokoll upprättas.
 
Skadeprotokollet som skickas till Butiken med reklamation ska underlätta dess hantering.
 


Betalningsmetoder. Start av genomförande av beställningen.
 
Kunden kan välja mellan följande betalningsmetoder för varor beställda med leverans i Polen:

 • förbetalning med traditionell banköverföring till bankkonto Alior Bank: PL45 2490 0005 0000 4600 7817 5020
 • PayPal
 • betalning med kreditkort i PayPal
 • betalning vid mottagande, till en extra kostnad på 120 SEK som betalas av kunden på grund av den högre kostnaden för leverans av kurirföretaget. Beställ inte mer än 1500 EUR. Tillämpliga länder: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Nederländerna, Litauen, Luxemburg, Lettland, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Sverige, Ungern
 • betalning efter mottagande av varan till individuellt bestämt datum för kunder med med bra betalningsvillkor, som tilldelas efter analys av finansiella dokument
   
  Butiken förbehåller sig rätten att utesluta betalningsmetoden ”betalning vid mottagande” för Kunden som inte tar emot en genomförd beställning med betalning vid mottagande oavsett leveransformen.

   

Reklamation.
 

Reklamationer som gäller Varornas mekaniska skador som uppstått under transport ska hanteras förutsatt att reklamationsprotokollet har utfärdats (finns på butikens webbsida).
 
I sådant fall ska Kunden omedelbart meddela säljaren om detta via e-post till: administracja@securityexpert.pl och förvänta sig ett tillbakameddelande som bekräftar reklamationen av varan (med hänsyn till transportskador).
 
Efter att ha fått bekräftelse ska man skicka varan tillbaka till adress av företagets lager:Security Expert sp. z o.o.: Grabiszynska 231 EF, 53-234 Wroclaw.
 

Till varan ska man bifoga fakturan med ett ifyllt reklamationsformulär.
 

Butiken tar inte emot varor som skickas tillbaka mot betalning.
 

Butiken, senast inom 21 dagar från dagen för mottagning av den reklamerade varan, kommer att svara på reklamationen och informera kunden om vidarehantering.
 
 
Om reklamationen godkänns returneras den oskadade varan till kunden.
 
 
Om det inte ska vara möjligt (t.ex. på grund av brist på varor i lager) kommer Butiken att återbetala priset på varan till Kunden eller erbjuda andra varor som finns i Butiken.
 
 
Kostnader för retur av den reklamerade varan återbetalas av Butiken efter positiv hantering av reklamationen.
 


Lagstadgade ansvar av Security Expert för Varornas brister är mellan Parterna uteslutet.
 


Security Expert godkänner inte retur av produkter som köpts i Webbutiken.
 


Övriga
 

Butiken tillhandahåller Kunden kostnadsfritt villkoren före avtalets ingående för leverans av sådana tjänster och - på Kundens begäran - på ett sådant sätt som gör det möjligt få, avspela och bevara Villkorens innehåll med hjälp av ett teleinformatiskt system som används av kunden.
 

Genom att lägga in en beställning i Butiken godkänner Kunden går med på att placera företagets data i databasen av Security Expert sp. z o.o. och att de behandlas i syfte att genomföra avtalet.
 
Att tillhandahålla sina personuppgifter av Kunden är frivilligt men inget samtycke till deras behandling omöjliggör beställningsutförande av Butiken.

Kunden ansvarar för inlämning av företagtes falska uppgifter.

Butikens Kunder har rätt att kontrollera sina uppgifter, korrigera dem och begära borttagning.

Köpeavtal för Varor i webbutiken regleras av den polska lagen.
 
Avtalet ingås på polska.

I frågor som inte regleras av dessa villkor ska bestämmelserna i civillagen eller andra lagar som gäller för Webbutikens verksamhet och funktion tillämpas.
 

Dessa Villkor gäller från den 1.03.2015.
 

Rätten till ändringar förbehålles.
 
Alla ändringar i Villkoren träder i kraft på den dagen som anges av Butiken, men inte snabbare är inom 7 dagar från publiceringsdatum på webbsidan www.securityexpert24.com. Beställningar som lagts in före datum för ikraftträdande av ändringar av Villkoren genomförs enligt gällande bestämmelser på dagen för beställning.
 *Fri leverans över 990 krPayPal Logo

do góry
Shop is in view mode
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl